English عربي
 
 
Hizmetlerimiz
 
     
 
Muhasebe, Mali ve Vergi Danışmanlığı

Serbest Muhasebecilik :
• 3568 sayılı yasa gereği, Gerçek ve Tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, Genel Kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterleri tutmak, Bilanço, Kar / Zarar Tablosu ve Beyannameleri düzenlemek ve benzeri hizmetleri sunmak.

• Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Ticari Kazanç Bildirimi, Serbest Meslek Kazanç Bildirimi, Menkul Sermaye İradı Bildirimi, Gayrimenkul Sermaye İradı Bildirimi, Sair Kazanç ve Irad Bildirimleri, Zirai Kazanç Bildirimi, Ticari Kazanç ve Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri, Serbest Meslek Kazancı ve Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, K.D.V.Muhtasar veya Emlak, Veraset ve İntikal beyanlarının hazırlanması.

• Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluş işlemleri, Şube Kuruluş İşlemleri ve İrtibat Bürosu kuruluş işlemleri,

• İşletme bünyesinde çıkarılması alınması gereken belgelerin (Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu ve Marka ve Patent Belgesi, Yatırım Teşvik Belgesi vb.) temini hizmetleri.


Mali Müşavirlik :
• Vergi Danışmanlığı
Şirketimizin bilgi, tecrübe ve konulardaki ihtisaslığı ile mükelleflerimize ana faaliyet konularına ilişkin tüm Vergi Mevzuatı karşısındaki konumunun belirlenmesi, yararlanılabilecek yasal vergi avantajlarının belirlenmesi, nasıl uygulanacaklarının planlanması, gelecek yıllarda şirket üzerindeki vergi yükünün hesaplanıp, vergi planlanması yapılarak şirket vergi yükünün azaltılması,

• Şirket Kuruluşları, Birleşme, Tasfiye ve Tadilleri
Şirket kuruluşları, Birleşmeleri, Tasfiyeleri ve Tadilleri konuları ayrıntılı bilgi ve tecrübe gerektiren çalışmalardır. Kurulacak şirketin faaliyetlerine ve statüsüne en uygun olan şirket nevi'nin belirlenmesi ve optimal bir ana sözleşme hazırlanması, kuruluş işlemlerinin yürütülüp, sonuçlandırılması,
Şirket evlilikleri sıkça yaşanan olaylar değillerdir. Şirketimizin bilgi birikim ve tecrübesi ışığında bu hizmet de sunulmaktadır.

• Muhasebe Bilgi Sisteminin Kurulması
3568 sayılı yasa gereği gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, işletmecilik finans, personel değerlemeleri konusunda da hizmet verilmektedir.

• Muhasebe Raporlama
- Firma yönetiminin muhasebe sistemi ile ilgili ihtiyaç duyabileceği tüm bilgilerin belli aralıklarda yönetime raporlanması, 
- Mali Tabloların Finansal Analizlerinin yapılıp sektör ve Ekonomik göstergeler ışığında yorumlanması, 
- Karlılık analizi, aylar itibari ile mali tablo kalemlerinin karşılaştırılıp firma faaliyet raporunun oluşturulması, 
- Kamu İhale yönetmeliği çerçevesinde firmanın İhale durum yeterlilik tespiti, toplam teklif edilebilecek ciro çalışması raporu,

 
     
 
   
 
© AYAN Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Ltd. Şti.