English عربي
 
 
Hizmetlerimiz
 
     
 
Dış Kaynaklı Muhasebe Danışmanlığı

Bilginin çoğaldığı, bilgiye erişimin kolaylaştığı ancak buna paralel olarak doğru bilgiye ulaşmanın zorlaştığı günümüzde, yerli ve yabancı şirketlerin sosyal güvenlik alanında karşılaştıkları en önemli sorunlardan bir tanesi doğru ve güncel bilgiye ve bu bilginin uygulamasında yol gösterecek doğru kişilere ulaşamamaktır. 

Özellikle sosyal güvenlik alanında 5510 sayılı Kanunun ile birlikte ikincil mevzuatın (Yönetmelik,Tebliğ, Genelge, Genel Yazı vb.) uygulamada daha önem kazanması, mevzuatın neredeyse her gün değişmesi ve daha karışık hale gelmesi, yerli ve yabancı firmaların sosyal güvenlik mevzuatı konusunda danışmanlık hizmeti alması ihtiyacını doğurmakta ve alınan doğru danışmanlık hizmetleri ile firmalar yanlış uygulamalardan kaynaklanan ağır idari yaptırımlardan kurtulmaktadır.

Firmamız bu alanda alanındaki yetkin doğru kişiler ile çalışarak;
- İş ve sosyal güvenlik mevzuatı alanında danışmanlık, 
- İş ve sosyal güvenlik mevzuatına ön uygunluk denetimleri, 
- Şirketler yöneticilerine ve şirketlerin insan kaynakları birimlerine mevzuat eğitimleri, 
- Şirketler yöneticilerine ve şirketlerin insan kaynakları personeline değişen mevzuat konusunda elektronik posta ile günlük bilgilendirme yapılması,
- Ücret hesabı ve bordroların hazırlanması ve denetimi,
- İşe alınan ve işten ayrılan personel ile ilgili belgelerin hazırlanması, bildirimlerin yapılması ve denetimi
- Yabancı işçiler için çalışma izin belgesi alınması,
- Şirketlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yaptığı başvuruların ve işlemlerinin düzenli takibi ile hızlandırılması,

 
     
 
   
 
© AYAN Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Ltd. Şti.