English عربي
 
 
Kurumsal
 
     
 
Bizden Haberler Detay

Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi

                                                                                                                                                                                      03.02.2016

Sirküler...........: 2016/0201

Konu...............: Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası Hk

 

 

RKÜLER

Değerli Mükellefimiz,

 

Türkiye Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetlerde istisna ve müteselsil sorumluluk uygulamasına ilişkin açıklamaları içeren 5 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

 

 

3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine 15/4/2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 6639 sayılı Kanunla (h) bendi eklenmiştir.
 

Bu hükme göre, 15/4/2015 tarihinden itibaren;

- Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler,


- Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri

istisna kapsamına alınmıştır.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

                                                                                                                                        

AYAN Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Ltd. Şti.  2016_0201 Sürküsünü indirin

 

Tarih: 03.02.2016 Bizden Haberlere Geri Dön

Haber Galeri

 
     
 
   
 
© AYAN Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Ltd. Şti.